Vi lever i skuld till moder jord – Overshoot day passerad

Den 13e Augusti 2015 hade vi redan förbrukat alla jordens resurser för 2015. Skulden visar hur långt ifrån vi är ett långsiktigt och hållbart samhälle där vi inte förbrukar mer än jorden klarar av att producera. Till skillnad från en bankskuld finns det inga avskrivningar eller arvslagar som ser till att våra barn slipper betala vår skuld. Det är just kommande generationer som kommer få känna av skuldbördan och försöka vända en situation och utveckling de inte är skyldiga till.

Till skillnad från en bankskuld finns det inga avskrivningar eller arvslagar som ser till att våra barn slipper betala vår klimatskuld.”

Vi kan vänta på bättre teknologi för att få fram effektivare energiframställning, transporter, jordbruk etc. men faktum är att den stora skillnaden måste fortfarande du och jag göra i vår vardag. Du kan vända trenden redan nu genom att konsumera mindre, hållbarare och naturligare och ändra dina vanor och beteenden.

Vad gör du i din vardag för att du ska minska ditt bidrag till klimatskulden?

Hos WWF hittar du information om overshoot day och enkla saker du kan förändra i din vardag som kan göra stor skillnad.