Renée Voltaire

Renée Voltaire är en glad rebell som vill omdefiniera en hälsosam matkultur och genom innovativa matprodukter för att ge människor en godare, nyttigare, enklare och roligare upplevelse. Renée Voltaire AB har en positiv inställning till mat och vill inspirera till en grön och mer hälsosam vardag!

Renée Voltaire är medvetna om att mat och transporter har en miljöpåverkan och planerar långväga transporter genom samköp, undviker flyg och fraktar hellre med båt. I sin egna produktion och på kontoret källsorterar de olika material för återvinning.