Följande villkor reglerar vad som gäller när man handlar hos Puurly AB.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen.

Öppet köp

Vi lämnar öppet köp i 30 kalenderdagar från mottagandet och accepterar retur mot full återbetalning av varan exklusive fraktkostnaden. För att åberopa öppet köp får produkten ej vara öppnad, använd eller förstörd. Öppet köp gäller endast privatpersoner, ej företagskunder. För företagskunder får retur ske inom 10 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Även här sker återbetalning exklusive fraktkostnaden.

Returer

Vi strävar alltid efter att erbjuda en så snabb och korrekt leverans som möjligt. Skulle det ändå uppstå ett fel med din leverans så är det viktigt att du kontaktar oss direkt via vårt kontaktformulär eller mailar oss på [email protected] Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. När du ska returnera en vara till oss är det du som står för risken för försändelsen så skicka originalförpackningen väl förpackad i ett bra ytteremballage. För snabb hantering är det viktigt att bifoga en kopia på ordern, gärna med en kort och tydlig beskrivning varför du skickar tillbaka varan. Om orsaken är fel på varan, måste också typ av fel anges på ett tydligt och bra beskrivet sätt. Skicka returen till Puurly AB, Barkaröby 55, 725 91 Västerås. När en vara returneras till oss står du för returfrakten. Om din retur gäller någon form av reklamation och vi godkänner reklamationen så återbetalar vi givetvis fraktkostnaden. Vi löser inte ut varor som returneras mot postförskott eller efterkrav.

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller för en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Vid reklamationer följer Puurly riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN. Mer information finns på Konsumentverket.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt faktura och frakthandlingar skapas (effektuering). Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Förändring av order

Kund kan ändra en order fram till dess ordern effektuerats. Ändringar kan göras utan kostnad annat än för eventuell prisskillnad på varan, dock med reservation för att beställd vara ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats från oss ej kan ändras.

Beställning

Vi tar endast emot beställningar via internet, såvida inget annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser

Alla priser som anges på våra sidor är inklusive moms och bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer för beställningar som understiger 999kr, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi förbehåller oss rätten att när vi finner det lämpligt, ändra priserna på hemsidan. Eventuella prisändringar gäller inte redan bekräftade köporders.

Kampanjer och erbjudanden

Puurly kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbsidan. Dessa kampanjer gäller i enlighet med de specifika villkor som gäller för just den specifika kampanjen som t.ex. Kundens rättighet att ta del av kampanjen, hur länge kampanjen är aktiv och vilka specifika varor som omfattas av kampanjen. Puurly förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker

Betalningslösningar

Vi tillhandahåller flera betalningsalternativ via flera olika betalningslösningar så att du som kund enkelt kan välja det betalningssätt som du känner dig bekväm och trygg med. 

Klarna

klarna-logo

Klarna tar hand om betalningarna i den här butiken. Det gör att du kan handla både smidigt och säkert. Du behöver inte hålla reda på några inloggningsuppgifter och kan välja det betalssätt som passar dig bäst! Välj mellan att betala med:

  • Faktura
  • Delbetalning
  • Konto
  • Internetbank
  • Kort

Leveranstider

Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikeringen ”köp”. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald leverantör, vanligvis Postnord eller DHL, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning och debiteras enligt gällande prislista. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress och kontaktuppgifter som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.

Paketet ligger i en begränsad tid ca 14 dagar hos ditt DHL Servicepoint eller Postens utlämningsställe, därefter returneras det till oss. Outhämtade paket debiteras med 199 kr.

Information

Vi reserverar oss för slutförsäljning, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Vidare reserverar vi oss för tryckfel, fel i information på Webbplatsen, samt fel i specifikationer, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.